طوبی گل

اطلاعات غرفه

اطلاعات بیشتر

سال96
دسته بندیآرایشی بهداشتی
متراژ دقیق116 متر مربع
متراژ80-120 متر مربع

غرفه‌های دیگر این نمایشگاه