تدبیر پرداز

اطلاعات غرفه

اطلاعات بیشتر

سال96
دسته بندیبورس و بانک
متراژ دقیق210 متر مربع
متراژبیشتر از 180 متر مربع

غرفه‌های دیگر این نمایشگاه