تهویه پیام

اطلاعات غرفه

اطلاعات بیشتر

سال96
دسته بندیتاسیسات
متراژ دقیق218 متر مربع
متراژبیشتر از 180 متر مربع