تهران ستورز

اطلاعات غرفه

اطلاعات بیشتر

سال96
دسته بندیتجهیزات بیمارستان
متراژ دقیق27 متر مربع
متراژ0-40 متر مربع

غرفه‌های دیگر این نمایشگاه