سولدوش

اطلاعات غرفه

اطلاعات بیشتر

سال96
دسته بندیشیرینی و شکلات
متراژ دقیق252 متر مربع
متراژبیشتر از 180 متر مربع