تاسیسات دریایی

اطلاعات غرفه

اطلاعات بیشتر

سال96
دسته بندینفت و گاز
متراژ دقیق133 متر مربع
متراژ120-180 متر مربع

غرفه‌های دیگر این نمایشگاه